פרטים לביצוע הפקדה לחשבון המסחר

להלן הפרטים לביצוע הפקדה לחשבון המסחר שלך ב-Colmex ישראל, באמצעות העברה בנקאית. על מנת לזרז את הטיפול בהפקדה, אנא העבר אלינו אישור מהבנק על ביצוע ההעברה הכספית.

במידה ומדובר בהפקדה ראשונה, אנא העבר אישור על בעלות בחשבון הבנק ממנו מתבצעת העברת הכספים. לתשומת לבך, אין לבצע הפקדה במזומן לחשבונות אלו

הפקדת כספים בחשבון לקוחות יכולה להתבצע באמצעות הפקדה בכרטיס אשראי או באמצעות העברה של כספים מחשבון בנק אחר.

ניתן לבצע הפקדה בכרטיס אשראי או באמצעות כל העברה בנקאית .

אין לבצע הפקדה במזומן.

לביצוע הפקדה בשקלים

בנק פועלים

חשבון טי ג'י  אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

מספר סניף -537 היהלום

מספר חשבון-488898

בנק לאומי

חשבון טי ג'י  אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

מספר סניף -673 הברזל

מספר חשבון-15557/43

בנק מזרחי טפחות

חשבון טי ג'י  אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

מספר סניף -477 המגדל

מספר חשבון-615352

לביצוע הפקדה בדולר (ארה"ב)

בנק פועלים

TGL Colmex Capital Markets Ltd.

מספר סניף -537 היהלום

מספר חשבון-488898

IBAN - IL 46 012 537 000000 0488898

SWIFT - POALILIT

בנק לאומי

TGL Colmex Capital Markets Ltd.

מספר סניף -673 הברזל

מספר חשבון-15557/63

IBAN - IL 71 010 673 000000 1555763

SWIFT - LUMIILITTLV

בנק מזרחי טפחות

TGL Colmex Capital Markets Ltd.

מספר סניף -477 המגדל

מספר חשבון-615352

IBAN - IL 38 020 477 000000 0615352

SWIFT - MIZBILIT