הפקד כסף לחשבונך

להלן הפרטים לביצוע הפקדה לחשבון המסחר שלך ב-Colmex ישראל, באמצעות העברה בנקאית. על מנת לזרז את הטיפול בהפקדה, אנא העבר אלינו אישור מהבנק על ביצוע ההעברה הכספית.

במידה ומדובר בהפקדה ראשונה, אנא העבר אישור על בעלות בחשבון הבנק ממנו מתבצעת העברת הכספים. לתשומת לבך, אין לבצע הפקדה במזומן לחשבונות אלו.

הפקדת כספים בחשבון לקוחות יכולה להתבצע באמצעות הפקדה בכרטיס אשראי או באמצעות העברה של כספים מחשבון בנק אחר.

ניתן לבצע הפקדה בכרטיס אשראי או באמצעות כל העברה בנקאית .

*אין לבצע הפקדה במזומן.

הפקדה בשקלים בנק פועלים
537 היהלום מספר סניף:
488898 מספר חשבון:
שם חשבון:חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות
הפקדה בדולרים בנק פועלים
537 היהלום מספר סניף:
488898 מספר חשבון:
שם חשבון:.TGL Colmex Capital Markets Ltd
IBAN:IL 46 012 537 000000 0488898
POALILIT SWIFT:
$
הפקדה בשקלים בנק לאומי
673 הברזל מספר סניף:
15557/43 מספר חשבון:
שם חשבון:חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות
הפקדה בדולרים בנק לאומי
673 הברזל מספר סניף:
15557/63 מספר חשבון:
שם חשבון:.TGL Colmex Capital Markets Ltd
IBAN:IL 71 010 673 000000 1555763
LUMILTTLV SWIFT:
$
הפקדה בשקלים בנק מזרחי
477 המגדלמספר סניף:
615352 מספר חשבון:
שם חשבון:חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות
הפקדה בדולרים בנק מזרחי
477 המגדל מספר סניף:
615352 מספר חשבון:
שם חשבון:.TGL Colmex Capital Markets Ltd
IBAN:IL 38 020 000000 0615352
MIZBILIT SWIFT:
$
הדפסה