סרטוני הדרכה על מערכת המסחר

סרטון הדרכה להורדה והתקנת מערכת המסחר

סידור המערכת בפעם הראשונה

סרגל הכלים במערכת המסחר

פתיחת עסקאות במערכת המסחר